Rand links
Rand rechts

27, 28, 29 juli 2018

De Molenfeesten te Molenbeersel vinden jaarlijks plaats tijdens het laatste weekend van juli.

Sinds 1984 worden deze feesten door de v.z.w. Molenzorg-Molenmuseum Molenbeersel georganiseerd.

De opbrengsten van de feesten maken het mogelijk om restauraties en onderhoudswerken uit te voeren aan de twee windmolens van Molenbeersel, de Keijersmolen en de Zorgvlietmolen.

DVD