Rand links
Rand rechts

Het initiatief


Het initiatief voor het maken van een film over Theo en zijn Keijersmolen werd gelanceerd door de v.z.w. Molenzorg Molenmuseum van Molenbeersel.

Er moest een document gemaakt worden over “hun Theo Keijers” en zijn molen die zijn overgrootvader bouwde. De kennis en kunde moeten bewaard blijven.
Popcorn-producties vzw kreeg deze opdracht en zag al snel enkele dimensies meer in dit project. 

Naast het weergeven van het technische aspect dat bij een molenaarsambacht hoort, wil Popcorn-producties vzw op zoek gaan naar het unieke verhaal dat achter deze molenaar zit. Ze wil de authentieke ziel van deze molen vangen. Dit verhaal “moet” nu gevangen worden, zodat het nog generaties na ons blijft bestaan.

 

Keijersmolen

 

 

 

Nationale LoterijAegtenBpost

KinrooiCeraLimburgTeuwen

Teuwen ML

 

 

Nationale loterij