Rand links
Rand rechts

Theo Keijers en de Kijersmolen

Theo Keijers is de oudste actieve molenaar in Vlaanderen met een zeer rijke kennis en ervaring. Zijn verhalen bevatten inzichten over het molenaarsleven die leken en deskundigen boeien. Zaken in de molenaarskunst die hij niet kan verklaren voelt hij intuïtief aan.  Zeer vroeg wordt hij als jonge man van zestien, na de dood van zijn vader, zelfstandig molenaar op de Keijersmolen.

Hij is een geboren natuurtalent die bij de collega’s in de omgeving snel gekend is door zijn verfijnde technische vaardigheden en inzichten. Zijn molen is zijn passie. Motoren en schaalvergroting laten menig molenaar sneuvelen, maar hij blijft overeind. Nadat de functie van de molen als kostwinning naar historisch industrieel erfgoed verandert, staat Theo er nog steeds als actief molenaar, bescheiden, maar als zeer gewaardeerd leraar, expert en adviseur voor Belgische en Nederlandse molenaars, molenverenigingen en molenbouwers.

Theo Keijers