Rand links
Rand rechts

Doelgroepen

Met “De kop in de wind” mikt op zeer gevarieerd publiek. Het drieluik benaderd immers de molenaar en zijn molen telkens op een andere wijze.
Er wordt een verhaal verteld over een zo goed als verdwenen beroep. Maar tevens vertelt het “een” uniek levensverhaal dat zijn oorsprong  vindt in toeval, omstandigheden en persoonlijkheid.

De film is daarom meer dan een nostalgisch weergaven van het leven van een molenaar en zijn molen. Hij heeft een heemkundige waarde, een archiefwaarde,  maar meer dan dit alleen.  Hij doet je vragen stellen.  Hij houdt je een spiegel voor waarin je het unieke in een schijnbaar gewoon leven kan ontdekken. Hierdoor is de film niet enkel geschikt voor een voorstelling voor heemkundige kringen, musea  of oudere mensen die herinneringen willen oproepen. De film kan ook de aanzet zijn voor discussies en kan een zoektocht inzetten naar waarden. Hij is daarom uiterst geschikt voor gespreksgroepen, verenigingen en scholen.
De twee andere luiken van het project vormen eerder een technisch-educatieve reportage. Ze kunnen een molenbezoek vervangen, voorbereiden of  ondersteunen. Zij kunnen gebruikt worden door molenwerkgroepen en toeristische diensten om  gidsen te ondersteunen.  Maar ze kunnen net zo goed verwerkt worden in verschillende facetten en deelprojecties die getoond worden op verschillende locaties in de molen, waardoor een bezoeker individueel zijn begeleidende rondleiding kan samenstellen.
De film zal iedereen aanspreken die voeling heeft voor diepgang in het leven, waardering  heeft voor het verleden of geïnteresseerd is in oude technieken en het horen van een levensverhaal.